BRAGE FORLAG 
 BRAGE FORLAG 
 BRAGE FORLAG 
 BRAGE FORLAG 
 Verselære       Av Per Einar Jensen       Verselære

Verselæren er utvidet, og flyttet hit.


Tilbake til
Leserdiktside 1           Leserdiktside 11


Per Einar Jensens egen hjemmeside

e-mail:

Goethe var en rytmikkens mester, som oftest skrev på jamber:

 Brage Forlags informasjonsside