(Ved Odd Magne Hansen, 27.05.2009)
________________________________________________________________________________
Tyskland har 10 romfarere til nå! _____________________________________________________________________

Tyskland er etterhvert i samarbeid med andre nasjoner vokst til å bli en stor romfartsnasjon. Her lista over gutta (bare tyske menn har foreløpig reist i rommet):

______________________________________________________________________
Sigmund Jähn (1978)
Ulf Merbold (1983 og 1992)
Reinhard Furrer (1985)
Ernst Messerschmid (1985)
Hans Schlegel (1993 og 2008)
Klaus-Dietrich Flade (1992)
Ulrich Walter (1993)
Thomas Reiter (1995/96 og 2006)
Reinhold Ewald (1997)
Gerhard Thiele (2000)
______________________________________________________________________

 

 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE: DIKT