Nyvalget i Tyskland er tvilsomt ifølge grunnloven

Gerhard Schröder har nå regjert Tyskland i 7 år. Hans og partiet SPD’s store mål da de tiltrådte i 1998, var å redusere arbeidsløsheten betydelig. -Det er vårt viktigste mål, sa den nyvalgte kanzleren, regjeringens suksess vil vi selv måle i henhold til i hvilken grad vi greier å oppnå dette målet. Hvis vi ikke greier å få til en betydelig senkning av arbeidsløsheten, fra dagens nivå på over 4 millioner, å senke den iallfall ned mot et tall på to millioner i løpet av fire-årsperioden, har vi ikke fortjent å bli gjenvalgt, nærmest ropte han ut i fjernsynskameraene fra talerstolen.

 

Nå, sju år etter, har arbeidsløsheten oversteget 5 millioner.

     Katastrofale arbeidsløshetstall

At Schröder til tross for katastrofale arbeidsløshetstall også for 3 år siden, da regjeringen hans ble gjenvalgt for en fireårsperiode som først utløper neste år, hadde to grunner: Den angelsaksiske krigstrusselen mot Irak, der Schröder raskt entydig utbasunerte at med ham som regjeringssjef, kom det ikke under noen omstendigheter på tale at tyske soldater skulle delta i krigen.

 

     Merkel flørtet med Bush kort før Irak-krigen

Hans nåværende kanzlermotkandidat, CDU’s Angela Merkel, derimot, dengang opposisjonsfører i CDU, reiste inn i det hvite hus og flørtet med George W. og støttet hans krigsplaner.
Kanzlerkandidat Angela Merkel
En underlig handling, kan man vel si, at opposisjonslederen reiser til en krigshisser og støtter hans planer, stikk i strid med offisiell politikk i eget land. Noe som vel ville være utenkelig i de fleste land.

 

Den andre viktige grunnen til valgseieren i 2002, var flommen i Tysklands østlige deler sommeren 2002, og Schröders takling av nødtiltaksplaner og gjenoppbygging etter ødeleggelsene, noe han fikk mye ros for i pressen.

 

Men - nå har Schröder endelig fått nok. Landet kommer ikke skikkelig på beina, og han møter mer og mer motstand i egne rekker. Han gir opp.

 

     Nyvalg! utbasunerte Schröder

Men, slik som i Norge bl. a., er det her ingen praksis for mindretallsregjeringer. Det er en løsning man overhodet ikke tar med i betrakningene. Nyvalg! utbasunerte Schröder overraskende etter at partiet hans hadde tapt delstatsvalget i Nordrein-Westfalen med deprimerende oppslutning fra velgerne. Det var det siste i en lang rekke av valgnederlag i delstatenene.

 

     Føderal republikk

Tyskland er en føderal republikk, med et valg- og styresystem som ble innført av okkupasjonsmaktene kort etter krigsnederlaget. Og man valgte da en amerikansk modell. Altså har man en ”kongress”, som består av ”regjeringssjefene” i hver av de 19 delstatene. Denne ”kongressen”, kalt Bundesrat, må godkjenne alle regjeringens lovforslag. Og – slik politikk nå en gang fungerer, er det svært vanskelig for Schröder-regjeringen å få sin politikk igjennom der, når SPD bare har 3 av 19 representanter.

 

Nyvalg til Bundestag, sa Schröder. Men, du store all verden, hvordan skal det kunne hjelpe ham og hans regjering, der partiet De Grønne også deltar?

 

     Grunnloven ønsker å unngå Weimar-republikk-tilstander

Tysk grunnlov har lagt svært høye krav til betingelsene for å kunne utskrive nyvalg. Målet fra grunnlovskriverne var å ha en stabilt styrt stat. Meget forståelig, når man tenker på Weimar-republikken i 20-årene, og hva som skjedde ved Hitlers maktovertakelse i 30-årene.

 

Et gigantisk politisk skuespill
For å få til nyvalg, måtte Schröder stille tillitsspørsmål, og håpe på at Bundestag ikke gir ham tillit. Det var litt av et skuespill, fordi regjeringen jo hadde flertall i Bundestag. Vel, mistilliten fikk flertall, fordi de fleste SPD-representantene ble oppfordret til å stemme blankt. To minutter etter at det ønskede avstemningsnederlaget var et faktum, utbasunerte SPD’s parlamentariske leder Franz Muntefeiring at Schröder og regjeringen har full tillit i parlamentsgruppen, både fra De Grønne og SPD’s egne.

 

Et politisk skuespill av de store. Man kan med stor grad av riktighet si at Schröder stilte mistillitsforslag mot seg selv, og mot sitt eget parti.

 

     Mannen som ikke har tillit til seg selv, satser på at velgerne skal ha det

Og ikke nok med det – nå satser Schröder og partiet på å vinne Bundestagsvalget den 18. september, for å fortsette å regjere i fire år til! Hvordan i all verden skal et stort nok antall velgere ha tillit til en mann som selv sier at han ikke engang har tillit hos sine egne, og som kan fremlegge bevis for det, gjennom tillitsavstemningsnederlaget i Bundestag?

 

Kanskje har den tidligere -68-ren lyttet til Bob Dylans ”The times They Are A-Changing” med tekstlinja ”The loosers now will be later to win”...

 

Dog, problemet med at Bundesrat har en enormt flertall av CDU-representanter, vil ikke endre seg det døyt ved et Bundestagsvalg!

 

     Valgkampen i full gang

Alle partiene har allerede i flere uker forberedt valgkampen. Et nytt parti på venstresiden ble dannet på søndag, Die Linkspartei. Det er en sammenslåing av etterfølgerpartiet til Honecker og co. i DDR, som etter innlemmelsen i Vest-Tyskland i 1990 endret navn til PDS, og nylige utbrytergrupper fra SPD, som er sterkt misfornøyd med Schröderregjeringens ”nedbygging” av velferdssamfunnet.

 

     Nytt venstreparti

Die Linkspartei har allerede 10-12% på meningsmålingene, mens SPD bare har rundt 27%, og De Grønne knapt 10 % . Problemet er at ingen av de andre partiene under noen omstendigheter vil samarbeide med Die Linkspartei.

 

Alt, virkelig alt, tyder derfor på at CDU kommer til makta, med støtte fra sin gjennom årtier trofaste samarbeidspartner FDP. Det eneste alternativet til dette, synes å være, hvis valget overraskende skulle gå dårlig for CDU, er en en nødløsning, som ingen av partiene ønsker:

En samarbeidsregjering mellom CDU og SPD, som tyskerne kaller storkoalisjonsregjering.

 

     Grunnlovsdomstolen kan avlyse valget to uker før det finner sted!

Hvis det overhodet blir noe valg. Fordi beslutningen om nyvalg er omstridt, vil to Bundestagsrepresentanter bringe beslutningen inn for Høyesterett for forfatningsspørsmål i Karlsruhe. Avgjørelsen i Tysklands høyeste rett ventes å foreligge i begynnelsen av september.

 

Om domstolen skulle komme fram til at utskrivning av nyvalg på det grunnlaget som man her ønsker, er i strid med grunnloven, bryter kaoset virkelig løs. Da blir Schröder-regjeringen nødt til å fortsette i et år til, uten at den vil, og naturligvis, politisk svært svekket.

 

Og det da etter at alle partiene har drevet regulær, intensiv valgkamp i seks uker...

 

Odd Magne Hansen 22.07.05, kl.13.50

 PS 28.08.05:      Høyesterett godtok nyvalg

Bundesverfassungsgericht godkjente planene for nyvalg. De kunne ikke annet. Beslutningen i Bundesverfassungsgericht er meget omstridt i Tyskland, blant loveksperter og politiske journalister. (Jfr. kommentarer i artikkelen.)

Det alle er enige om, er at om retten hadde omstødt vedtaket til Bundestag og til presidenten, som også måtte, og allerede hadde, godkjent planene, ville landet blitt kastet ut i en forfatningskrise med uante konsekvenser.

Tenk deg en avlysning av valget, etter at valgplakater har stått ei uke over alt, oh TV og alle politikere har drevet med valgkamp og valgkampsendinger i mange uker...

Tyskland ville blitt til latter i hele verden.

 

Stor-nyheter i Tyskland

Smånytt fra Tyskland

Tysklands-opplevelser

Bob Dylan-siden

 

Tyskland-siden