Temperatursammenligning
Oslo - Stuttgart

__________________________________________________________________


                                   Oslo      Stuttgart
Gjennomsnitt for juli:    20,2         22,7

In Stuttgart war es im Durchschnitt 2,5 Grad wärmer jeden Tag als in Oslo.

11 Tage waren in Oslo wärmer als in Stuttgart.

__________________________________________________________________


                                        Oslo      Stuttgart
Gjennomsnitt for august:    18,6         21,7

In Stuttgart war es im Durchschnitt 3,1 Grad wärmer jeden Tag als in Oslo.

4 Tage waren in Oslo wärmer als in Stuttgart.

__________________________________________________________________

September 1999

                                               Oslo      Stuttgart
Gjennomsnitt for september:    15,8         21,3

In Stuttgart war es im Durchschnitt 5,6 Grad wärmer jeden Tag als in Oslo.

1 Tag war in Oslo wärmer als in Stuttgart.

Im durchschnitt für die drei Monate Juli, August und September hat Stuttgart 3,7 Grad wärmer als Oslo gehabt.

Månedsoversikter - Monatsdiagramme
For 1999:   
 
For 2000:   


For 2001:   

Januar   Februar   Mars   April   Mai   Juni
Juli   August   September   Oktober   November   Desember

Januar   Februar   Mars   April   Mai   Juni

På ski over de syd-tyske marker

Grafisk lay-out:
Gustav A. Gjessing
Odd Magne Hansen
Ronald E. Thauland
All tekst, grafikk og informasjon: ©Brage Forlag

Goethes hjemmeside       Odd Magne Hansens hjemmeside       Home

Tyskland-siden
Die Norwegen-Seite