Anmeldelser til Johann Wolfgang von Goethe: Dikt                      Anmeldelser til Johann Wolfgang von Goethe: Dikt                      Anmeldelser til Johann Wolfgang von Goethe: Dikt
Harstad Tidende, 13. mars 1998 

GOETHE-DIKT
                                      i norsk gjendiktning

Gjendiktning av Johann Wolfgang von Goethes lyrikk er sjelden vare. Det skal god litterær innsikt og betydelig språkkunnskap og -forståelse til for at resultatet blir godt og yter originalen rettferdighet. Odd Magne Hansen har lagt ned et solid arbeid.

I løpet av sitt lange forfatterskap skrev Johann Wolfgang von Goethe en anselig mengde dikt. Enkeltstående, eller i samlinger som for eksempel "West-östlicher Divan" eller "Schriften". Hans lyrikk varierer sterkt i uttrykk og sinnstemninger. Den inneholder livskunnskap og visdom, og besitter en spenst og kraft i både form og innhold som plasserer Goethe blant de aller fremste lyrikere noensinne.

Stor utfordring
Odd Magne Hansen går på en grandios utfordring når han henter fram rundt 75 dikt av Goethe og presenterer dem i norsk språkversjon. Hans gjendiktning er imidlertid blitt en fin og interessant reise i mesterens fotspor. En litterær opplevelse vel verd å bli nærmere kjent med. Hansen har holdt seg helt opp til Goethes versemål og rimmønstre, og har ikke gitt seg lettvintheter i vold.
Når det gjelder selve språkdrakten, har Odd Magne Hansen stort sett et ryddig og skikkelig forhold til den. Men i enkelte tilfeller halter det litt, og han må gripe til enkelte sammentrekninger av ord som lett kan virke forstyrrende på totalopplevelsen.
Og gjendiktningen kan fort bli noe platt når det for eksempel heter: "der stiger det et kjei" når originalen har "ein fuchtes Weib hervor", eller "frøs seg ganske blå", hvor Goethe sier "kühl bis ins Herz hinein". Det dreier seg om nyanser, som kanskje kan betraktes som bagateller i den store sammenheng, men allikevel.

Savn
Jeg savner de tyske originaltitlene på diktene. De kunne godt ha vært satt under de norske titlene slik at de som ønsker det, lettere kan finne fram til originalversjonen. Dessuten burde navn på relevante diktsamlinger samt årstallene på de forskjellige diktene ha vært tatt med. Slike informasjoner anskaffes uten problemer og ville ha gitt boken enda større verdi.

Godt arbeid
Noen mindre ankepunkter til tross: Odd Magne Hansen har levert en meget solid gjendiktning som mange lesere vil ha stort utbytte av. Han har gitt diktene en moderne og lett lesbar språkform som man finner behag i. Og i flere tilfeller har Hansen truffet innerblink. Ett eksempel er "Til månen" som på en inderlig måte beskriver Goethes kjærlighet til Charlotte von Stein.
En bok som vekker både glede og ettertanke.

OLA BRUUN


  SØK OG KJØP:   Johann Wolfgang von Goethe: Dikt
  Til norsk ved Odd Magne Hansen

Home
Diktutdrag

Originaltekster      Hvem var Goethe?

Goethes hjemmeside - møte med Napoleon

Forlagsinfo - Home      Bestille fra Haugen Bok

Her begynner presentasjonen av Johann Wolfgang von Goethe: Dikt

Fædrelandsvennen, 27. mars 1998


Skjemt og alvor med GoetheBOK
Johann Wolfgang von Goethe:
Dikt
Gjendiktet ved Odd Magne Hansen
Brage Forlag 1998

Neste år er det 250 års jubileum for Tysklands store dikter, Johann Wolfgang von Goethe, som så dagens lys i Frankfurt am Main 28. august 1749. Den velutdannede, beleste Goethe virket på flere felt; som naturvidenskapsmann, teatersjef, minister og jurist, gjennom sitt lange liv. Men i sitt 75. år uttalte den aldrende dikter: "Min egentlige lykke bestod i poetisk fordypning og skaperglede." Og få har vel evnet å omforme ekte følt glede og impulsiv begeistring til inntagende dikt som naturromantikeren Goethe. Også hans mange forelskelser ble formidlet til tidløs, vakker poesi.

Oversettelser av enkeltstående Goethe-dikt forekommer sporadisk år om annet. Best husker jeg Hartvik Kirans vakre gjengivelse av Wandrers Nachtlied II (Ein gleiches). Hele diktsamlinger av Goethe på norsk hører til sjeldenhetene. I 1961 kom et utvalg i gjendiktning ved André Bjerke. I år presenterer Brage Forlag en samling på 80 Goethe-dikt, omarbeidet til norsk ved Odd Magne Hansen. Ifølge "Goethes Gedichte in zeitlicher Folge" fra Insel Verlag, er diktene gjengitt i noenlunde den rekkefølge de ble skrevet, fra Goethes tidligste ungdom til sen alderdom.

Å gi seg i kast med poeter av Goethes format, er et vågsomt foretak. Det kan i beste fall bli nest best. Selv om dikteriske friheter er tillatt og nødvendig ved gjendiktning av lyrikk i bunden form, byr det på problemer når valget står mellom å bryte formen eller å forandre innhold. Sammenlignet med Goethes versjon på originalspråket, falt ikke alle Odd Magne Hansens gjengivelser like heldig ut. Å beherske språket og en viss kjennskap til lyrikk er en forutsetning, men ikke tilstrekkelig for å fange inn stemningen og følelsen i dikterens sinn og videreformidle den til leseren. I enkelte dikt er Hansens lyriske streng ubevegelig der den burde vibrere i poetens ånd. Det gjelder bl.a. "Rastløs kjærlighet", "Fiskeren" og "Salig lengsel". I Goethes "Der Fischer" fornemmer man den mystiske havfrue-stemningen: "Teilt sich die Flut empor; /Aus dem bewegten Wasser rauscht/Ein feuchtes Weib hervor..." I Hansens språkdrakt har den gått fullstendig tapt: "..spalter elva seg,/og ut fra vannets snille dur, /der stiger det et kjei". Stort bedre er det ikke i "Selige Sehnsucht" når Goethes poetiske vending: "Kommst geflogen und gebannt." er forvandlet til "...flyr kun inn som påtent hann,.."

Forhåpentlig er disse uelegante formuleringene små arbeidsuhell og ikke bevisste forsøk på å modernisere/popularisere den gamle mesters dikt. Av de mer vellykkete strofene vil jeg nevne "Sangeren" og "Havstille", "Funnet" og "Den vandrende klokka".

Goethes produksjon består ikke bare av opphøyd poesi. Også små pussigheter, hverdagsfilosofiske ytringer og historier har fått verseform. Og det er her Odd Magne Hansens oversettelser fungerer best.

Alt i alt er denne Goethe-samlingen en ryddig bok som det utvilsomt ligger mye arbeid bak. Den er utstyrt med kildeopplysninger og et kort, men orienterende etterord om dikteren, hans forfatterskap og den kulturelle og historiske ånd som hersket i hans samtid. Og det er et rikholdig utvalg dikt Odd Magne Hansen har trukket fram i lyset.

Til sist en tidløs liten humoristisk/filosofisk betraktning, aktuell for de fleste: "Alderen er en høflig mann,/som banker på så lenge han kan./Likevel sier ingen: Kom inn!/Men han vil ikke stå ute i vind./Han åpner vår dør, brått er han her./ sies det han er grov og litt sær."

Hannelore W. Langstrøm


Tønsbergs Blad, 17. februar 1998

Goethe-dikt på norsk
Johann Wolfgang von Goethe:
Dikt
Til norsk ved Odd Magne Hansen
Brage Forlag

Merkelig nok foreligger det relativt få av den tyske dikteren fremfor alle andre, Johann Wolfgang von Goethes dikt på norsk. Ifølge Universitetsbiblioteket er det bare et par samlinger med Goethe-dikt. Den ene kom i 1961 hvor André Bjerke stod for gjendiktningen. Den andre, "Udvalgte Ballader", ble utgitt i Vik i Sogn omkring 1890. Hva grunnen kan være til at så få her gjemme har interessert seg for Goethes verk, vet jeg ikke. Muligens kan noe av årsaken være at dikt som Der Zauberlehrling og Erlkönig (Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?"), samt utdrag av Faust sto på læreplanen i tysk i gymnasiet. Det er ikke så ofte de obligatoriske diktverkene i gymnasiet samler den store interessen senere i livet.

Nok om det. Nå har i hvert fall en nordmann satt seg fore å presentere noe mer av Goethes lyrikk på norsk. Det er Odd Magne Hansen som på Brage Forlag har utgitt boken "Johann Wolfgang von Goethe: Dikt". Det er et dristig foretak som vi skal hilse velkommen, selv om jeg føler at oversetteren ikke har lykkes fullt ut i ett og alt med sitt ambisiøse foretagende.

Goethe hadde en klassisk oppdragelse der latin, gresk og fransk var obligatorisk sammen med historie, kunst og litteratur. Hans sans for språkets valører var derfor stor, og jeg tror nok han ville ha reagert på former som lyk'lig, mens'ke og skik'lig, og at en av hans mange unge kvinner blir benevnt som kjei. Kanskje han heller ikke ville godkjent ordet jente. På hans tid dreiet det seg om kvinner, damer, nymfer og engler. For ikke å snakke om kvinnelige blomster i alle variasjoner fra uutsprungne knopper til roser i full flor. Litt stilbrudd føler jeg også det er når oversetteren i diktet "Møllerdatterens forræderi" skriver: "Sky alle piker ifra landet/og alle jentene i by'n/Men la dog fruene av standen/få kle av tjener'n for litt gryn".

Bortsett fra slike små innvendinger synes jeg Odd Magne Hansen har levert et solid arbeid, lojal mot Goethe og med stor sans for hans poetiske rikdom som det sikkert har vært meget vanskelig å ikle en adekvat norsk språkdrakt.

Boken inneholder bortimot 80 Goethe-dikt som her presenteres på norsk for første gang. Dessuten er det et lite etterord og oversetterens kommentar til gjendiktningen. Meget i diktsamlingen dreier seg om kjærlighet og romantikk, og ligger kanskje litt langt fra dagens realisme. Men alle som liker å lese lyrikk vil finne meget å glede seg over i "Dikt" fra Brage Forlag. La meg til slutt få tilføye at det egentlig er elskverdig av Tønsbergs Blad å presentere Goethe for norske lesere. For han selv hadde ikke meget til overs for aviser. Et av hans "dikt" lyder slik: A: - Hvorfor finner du ingen glede i avisen? B: Jeg liker den ikke, den tjener kun tiden.

Svein Døvle Larsen


"Goethe skriver slarvigt, ... rimmar dåligt och rått i åtskilliga av sina dikter och anvender ord på ett skäligen inexakt sätt."

Lars Gustafsson, Dagens Nyheter, 24. januari 1999.

Diktutdrag

Originaltekster      Hvem var Goethe?

Goethes hjemmeside - møte med Napoleon

Forlagsinfo - Home      Bestille fra Haugen Bok

Her begynner presentasjonen av Johann Wolfgang von Goethe: Dikt

f

; Home        Les omtalen av boka hos Haugen Bok        Til toppen