19. sep.
2010:

Samleside om
Stuttgart 21
her
Enorm protestbevegelse mot underjordisk sentralstasjon i Stuttgart!
Fotos: Odd Magne Hansen
Samleside om
Stuttgart 21
her
Det er stor oppstand i Stuttgart pga. det som kalles Stuttgart 21. Prosjektet antas å koste rundt 10 milliarder Euro, og går ut på bygge hele Hauptbahnhof under jorda. Byggetida vil være omtrent 10 år, og en del av Slottsparken blir helt lagt i grus, og anlagt annerledes etterpå, da med digre vinduer på plenene, så de reisende skal få dagslys der nede. Det foregår mandagsdemonstrasjoner med opptil 30 - 40 000 deltagere, og store politistyrker holder vakt døgnet rundt, hver dag. Politikostnadene er enorme. Det var ingen som kunne forutsi den voldsomme tilslutningen protestene, som har vært fredelige, har fått i brede lag av befolkningen.
(Av Odd Magne Hansen, 19.09.2010)
 
________________________________________________________________________________

 

 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE: DIKT